Sale!

HY02-เครื่อง วัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกา Hygro-Thermometer HTC1

800.00 ฿ 540.00 ฿

เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล ความชื้น และนาฬิกา
แม่นยำสูง จอภาพขนาดจัมโบ้ ขนาด 80 x 60 มม.
ช่วงวัด อุณหภูมิ -50 ถึง 70 C, ความชื้น 20-99%RH

Description

เครื่อง วัดอุณหภูมิ ดิจิตอล ความชื้น และ นาฬิกา

  • ช่วงอุณหภูมิที่สามารถวัดได้: -50~ +70 °C (-58~ +158°F)
  • ช่วงความชื้นที่สามารถวัดได้: 20%-99% RH
  • ความละเอียด (Resolution): temperature: 0.1°C(0.1°F), , humidity 1% RH
  • ความแม่นยำ (Accuracy): temperature: +-1 °C (1.8°F), humidity: +-5% RH(40%-80%)
  • Power supply: 1.5V (AAA size) x 1
  • น้ำหนัก: 125กรัม
  • ขนาด: 100 x 108 x 20(มิลลิเมตร)
 • Storage condition: -20°C~60°C, 20~80%RH

LCD Digital Indoor Thermometer Humidity Meter Clock Desk Home

Large-character LCD display  Multi-function
Low power consumption High stability & accuracy

This HTC-1 displays Current temperature, relative humidity, and current time-all at once on a large numeral LCD display. The unit also, offers the current Date and Day at the push of button, along with Max and Min temperature readings, perfect for home or office. Requires 1 AAA battery which is included.

  • แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้
  • สามารถบันทึกค่าสูงสุดจากการวัด
  • เลือกรูปแบบการแสดงผลเวลาได้
  • สามารถแสดงผลอุณหภูมิ แบบ Celsius และ Fahrenheit
  • มีฟังชั่นการตั้งปลุก
  • มีเวลา และปฏิทินแสดงผลวันที่

      ความชื้นของอากาศ  Humidity คือ  ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ซึ่งมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ ถ้าอากาศมีความชื้นต่ำ น้ำจะเกิดการระเหยได้มาก  เสื้อผ้าที่ตากไว้จะแห้งเร็ว  แต่ถ้าอากาศมีความชื้นสูง  น้ำจะระเหยได้น้อย  เสื้อผ้าที่ตากไว้จะแห้งช้า  ขณะที่น้ำเกิดการระเหยจะทำให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดต่ำลง  เนื่องจากน้ำที่ระเหยจะดูดความร้อนจากสิ่งต่าง ๆไปใช้ในการระเหยนั่นเอง  เช่น  อุณหภูมิของเทอร์มอร์มิเตอร์เปียกลดต่ำลง  อุณหภูมิของน้ำในตุ่มดินเผาลดต่ำลง  เป็นต้น  การที่น้ำในตุ่มดินเผาเย็นกว่าน้ำที่เก็บในภาชนะอื่นนั้น  เนื่องจากตุ่มดินเผามีลักษณะรูพรุน  ซึ่งน้ำสามารถระเหยออกมาได้ จึงทำให้อุณหภูมิของตุ่มและน้ำลดต่ำลง  น้ำในตุ่มดินเผาจึงเย็นกว่าดังกล่าว

อากาศอิ่มตัว  คือ  อากาศที่มีไอน้ำอยู่เต็มที่และไม่สามารถรับเพิ่มได้อีกแล้ว  ณ  อุณหภูมิหนึ่ง

ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหย 

1.  อุณหภูมิ   เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น  การระเหยจะเกิดเร็วขึ้น

2.  พื้นที่ผิว  ถ้าพื้นที่ผิวหน้ามากขึ้นการระเหยจะเกิดได้ดี

3.  ความชื้นในอากาศ  ถ้าในอากาศมีความชื้นสูง  การระเหยจะเกิดได้ยาก

4.  ชนิดของสาร ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงจะมีค่าความร้อนแฝงสูงกลายเป็นไอได้ยาก  ความดันไอต่ำ แต่จุดเดือดสูง

เมื่อโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์  น้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ บนโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยอยู่ในอากาศปะปนกับแก๊สต่าง ๆ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศนี้  เรียกว่า  ความชื้นของอากาศ

การวัดความชื้นของอากาศ

เรามีวิธีบอกค่าความชื้นของอากาศได้  2 วิธี  คือ

1 ) ความชื้นสัมบูรณ์  ( absolute  humidity ) หมายถึง  อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำอากาศกับปริมาตรของอากาศนั้น  ณ อุณหภูมิเดียวกัน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( g / m3 )

2 ) ความชื้นสัมพัทธ์  ( relative  humidity )  คือ  ปริมาณเปรียบเทียบระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นกับมวลไอน้ำในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน ( นิยมบอกค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นร้อยละ )

Name
Email
Phone
Enquiry