เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด

Showing all 12 results

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด Infrared Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Infrared Thermometer) เป็น เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ใช้การวัดรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกจากวัตถุ โดยการวัดเป็นการวัดอุณหภูมิที่พื้นผิว (Surface) เท่านั้น

การเลือกเครื่องมือวัดชนิดนี้ จะต้องดู สเป็ค หลัก ๆ อยู่ 2 อย่างคือ ค่า Distance to spot ratio และค่า Emissivity เพื่อให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง

Showing all 12 results