เครื่องวัดแอลกอฮอล์

Showing all 3 results

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ สำหรับคนที่เดินทาง ให้การขับรถที่ปลอดภัย! เครื่องวัดแอลกอฮอล์นี้เป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์โดยการหายใจ แบบพกพาดิจิตอล ทดสอบ breathalyzer คู่กับจอแสดงผล LCD เป็นวิธีที่ดีที่จะบอกระดับแอลกอฮอล์ของคุณและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาทางกฎหมาย

Showing all 3 results