กล้องจุลทรรศน์ Digital

Showing all 6 results

กล้องจุลทรรศน์ Digital ไมโครสโคป แบบอิเลคทรอนิคดิจิตอล Digital USB Microscope ช่วยให้ดูและบันทึกภาพขยายเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ใด้ทันที, ดูสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ดูวงจรอิเลคทรอนิค หรือนำไปวิเคราะห์สภาพผิวได้ด้วย
ด้วยกำลังขยายเริ่มต้นที่ 5-25 เท่า ถึงสูงสุดที่ 200-800 เท่า พร้อมไฟ led ปรับได้ช่วยในการดูได้ง่ายขึ้น

พร้อมโปรแกรมในการบันทึกภาพเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ด้วยความละเอียดถึง 1.3-2 ล้านพิกเซล

มีโปรแกรม (measuring software) วัดขนาดให้ในบางรุ่น

Showing all 6 results