เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ

แสดง 5 รายการ

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดความชื้นในอากาศ เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ Humidity Meter, Hygrometer, Thermo-Hygrometer,

แสดง 5 รายการ