เครื่องวัดความดันโลหิต

แสดง 2 รายการ

เครื่องวัดความดันโลหิต

แสดงค่าความดันด้านสูง ด้านต่ำ และอัตราการเต้นของหัวใจ พร้อมกัน ในหน้าจอเดียวกัน

แสดง 2 รายการ